Product Categories:

เพียงช่องว่าง

เพียงช่องว่างบางๆ ระหว่างใจ
ผู้แต่ง    :    นลัท
รายละเอียด :

คืนแต่งงานอันแสนหวานกลายเป็นยาขม เมื่อเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่ไม่อยากแม้แต่จะจดจำส่งผลต่อปัจจุบัน นีราจะทำอย่างไรให้หัวใจของเขากลับมาเหมือนเดิม เพราะความลับบางอย่างทำให้อนลสาบานกับตัวเองว่า… ตราบใดที่เขายังค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเจ้าสาวไม่ได้ เขาจะไม่มีวันบอกรักเธอเป็นอันขาด หากท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้ายก็ยังมี ‘เจ้าหมูเต้’ ผู้ที่เอาความน่ารักเข้าช่วยเหลือให้หัวใจอันแข็งกร้าวของชายหนุ่มอ่อนไหวลง และหันมาอ่อนหวานกับคนข้างตัวบ้าง แล้วเมื่อไหร่กันนะ ที่เขาจะเข้าใจในตัวภรรยาสาวของเขาเสียที

เพียงช่องว่าง

เพียงช่องว่างบางๆ ระหว่างใจ
ผู้แต่ง    :    นลัท
รายละเอียด :

คืนแต่งงานอันแสนหวานกลายเป็นยาขม เมื่อเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่ไม่อยากแม้แต่จะจดจำส่งผลต่อปัจจุบัน นีราจะทำอย่างไรให้หัวใจของเขากลับมาเหมือนเดิม เพราะความลับบางอย่างทำให้อนลสาบานกับตัวเองว่า… ตราบใดที่เขายังค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเจ้าสาวไม่ได้ เขาจะไม่มีวันบอกรักเธอเป็นอันขาด หากท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้ายก็ยังมี ‘เจ้าหมูเต้’ ผู้ที่เอาความน่ารักเข้าช่วยเหลือให้หัวใจอันแข็งกร้าวของชายหนุ่มอ่อนไหวลง และหันมาอ่อนหวานกับคนข้างตัวบ้าง แล้วเมื่อไหร่กันนะ ที่เขาจะเข้าใจในตัวภรรยาสาวของเขาเสียที