รับแปลภาษา

ilikebook-new-banner

รับแปลเอกสาร เน้นแปลเข้าใจ
ไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 200 บาท
อังกฤษเป็นไทย เริ่มต้นหน้าละ 150 บาท
ตอบกลับทุกข้อความที่สอบถามงานภายในหนึ่งวัน

รับแปลเอกสารทุกประเภท ยกเว้น
-เอกสารทางราชการ
-เอกสารทางกฏหมาย
-เอกสารเฉพาะทาง

สิ่งที่ต้องส่งมาพร้อมกัน
oเอกสารที่ต้องการแปล
oวันเวลาที่ต้องการงาน

ช่องทางการติดต่อ-สอบถามงาน
อีเมล์ Alice14whan@hotmail.com
เฟสบุ๊ค Fb.com/iliketranslation
มือถือ 0894789456 วรรณวิศา ค่ะ
Line Alice14whan